Smart Home

Zpět

Obchodní podmínky

Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na přidělené cenové kategorii a platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. 
Odstoupení od smlouvy (storno objednávky) - je řešeno samostatným bodem, který najdete níže v našich obchodních podmínkách. 

Cenové kategorie: Každý registrovaný kupující má nastaveny cenovou kategorie podle dohodnutých odběrů zboží. Cenové kategorie D1, D10, D100 a D500 jsou po dohodě s obchodníkem SECTRON s.r.o. nastaveny každému kupujícímu. Další cenové výhody je možné smluvně získat formou individuálních cen a nebo individuálních cenových kategorií.

Způsoby plateb:- platba v hotovosti při převzetí zboží - dobírka
- platba převodem na účet u Komerční banky. Číslo účtu je uvedeno na faktuře. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena

Vysvětlení pojmů: - platba převodem - znamená možnost zaplatit na náš účet v Komerční bance a to před samotným dodáním zboží nebo po dodání s určenou dobou splatnosti na základě rámcové smlouvy sepsané se společností SECTRON. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali kontaktní email. Způsob platby zboží uveďte v Komentáři objednávky.

Dodací podmínky (rozvoz zboží)
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místem podání zboží je sídlo společnosi SECTRON s.r.o.

Dopravné

K přepravě zboží využíváme zásilkových služeb společnosti DPD. DPD - Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., jako jeden z předních poskytovatelů zásilkových služeb, je spolehlivým partnerem pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu zásilek.


Platební podmínky :

Způsob dopravy:

Geis CZ s.r.o. tuzemsko – při hodnotě objednávky pod 10.000 Kč  účtujeme dopravné ve výši 70,24 Kč bez DPH (tj. 85 Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.

PPL tuzemsko – při hodnotě objednávky pod 10.000 Kč  účtujeme dopravné ve výši 82,64 Kč bez DPH (tj. 100,- Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.

Česká pošta, Balík na poštu - při hodnotě objednávky pod 10.000 Kč  účtujeme dopravné ve výši 90,90 Kč bez DPH (tj. 110 Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.

Česká pošta, Balík do ruky - při hodnotě objednávky pod 10.000 Kč  účtujeme dopravné ve výši 90,90 Kč bez DPH (tj. 110 Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.

Osobní odběr – zboží si vyzvednete v sídle SECTRON – 0,- Kč bez DPH (PO – PÁ 9:00 – 16:00 hod)

Způsob úhrady:

hotově při osobním odběru - 0,- Kč bez DPH

platba kartou při osobním odběru - 0,- Kč bez DPH

platba kartou online - 0,- Kč bez DPH

platba předem (proformafaktura) - 0,- Kč bez DPH

platba převodem (vyžaduje schválení obchodního oddělní SECTRON) - 0,- Kč bez DPH

Dobírka  20,66 Kč bez DPH (tj. 25,- Kč s DPH) 

Řešení sporů

Pro mimosoudní řešení stížností se mohou zákazníci obrátit na vedení společnosti. V případě sporu má zákazník právo obrátit se na kontrolní orgán - Českou obchodní inspekci, nebo na soud.

POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

U smlouvy na dodání zboží nebo služeb uzavřených se společností :

SECTRON s.r.o., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Josefa Šavla 1271/12, PSČ 709 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14152, IČO 64617939dále také jen jako "SECTRON s.r.o." nebo "prodávající"distančním způsobem (na dálku, a tedy zejména prostřednictvím internetového obchodu), dále také jen "smlouva", může kupující, který je spotřebitelem, dále také jen "kupující", odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této   smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy písemně informovat formou jednostranného právního jednání prodávajícího. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše   oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě   dodatečných   nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního   dodání námi nabízený). Platbu  však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak .

Náklady vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně  jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zde.

Ochrana osobních datSECTRON s.r.o. jako provozovatel serveru www.sectron.cz, se zavazuje k níže uvedenému. 
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. 
Údaje, které zadáváte při registraci 
Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto: 
- Jméno a příjmení 
- Úplnou poštovní adresu 
- Telefonické, případně faxové spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. 
Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě: 
- Jméno firmy 
- Úplnou poštovní adresu 
- Telefonické, případně faxové spojení 
- IČO 
- DIČ 
- Bankovní spojení

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem. 

Údaje o Vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. 
Jaké je naše stanovisko k poskytování vašich osobních údajů jiným společnostem? 
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. 

Shrnutí SECTRON si váží Vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Váš souhlas Používáním internetového eshopu www.sectron.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Hledáme relevantní výsledky.

Žádný výsledek neodpovídá Vámi napsanému výrazu.

Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Varování
Zavřít
Pro listování v sekci posuňtevpravo / vlevo
Pro listování v sekci posuňte vpravo / vlevo